18 april 2019

09:00 - 09:30

Ontvangst

09:30 - 09:40
09:40 - 10:10

Circulair bouwen kan niet zonder ketensamenwerking  

Circulair bouwen gaat verder dan alleen het kunnen hergebruiken van de materialen. Juist de samenwerking tussen de betrokken partijen is van belang om de ketenen zo veel mogelijk te sluiten. Hoe verloopt dit proces, wat heb je nodig, waar kom je elkaar tegen en kun je elkaar versterken? 

U hoort het van Ton Vaags, directievoorzitter JP van Eesteren en Paul de Ruiter, Paul de Ruiter architecten die samen met nog meer partijen verantwoordelijk is voor de circulaire bouw van het QO hotel.

10:10 - 10:40

Circulaire economie in de praktijk 

Om ervoor te zorgen dat circulair bouwen de trend voorbij gaat is innovatie meer dan noodzakelijk. Wat levert de innovatie op, hoe kunt u ermee aan de slag en welke meerwaarde biedt het u als bouwer? 

Michel Baars vertelt hoe New Horizon het vak Urban Mining heeft geintroduceerd, waarde uit de bebouwde omgeving weet te genereren en door samenwerking nieuwe bouwmaterialen en producten op de markt brengt vanuit de oogst uit gebouwen.

10:40 - 11:10

Pauze

12:45 - 13:30

Lunch

13:30 - 14:10

Ketensamenwerking een must voor circulair bouwen 

Willen we de circulaire doelstellingen halen, dan is goede ketensamenwerking een must. Wat kunnen we van elkaar leren? Welke onverwachte invalshoeken kunnen we bedenken? En hoe komen we verder? 

Annemieke Roobeek, hoogleraar strategie en transformatiemanagement Nyenrode

15:00 - 15:30

Pauze

16:20 - 16:45

Van kennisdeling naar grootschalige implementatie. 

De metropoolregio Amsterdam is groot genoeg om veel vraag te bundelen en impact te hebben en klein genoeg voor nauwe samenwerking in de keten. Tot 2040 staan 220.000 nieuwbouwwoningen in de planning. Daarbij komt een forse uitbreiding in utiliteitsbouw en infrastructuur. Vier organisaties, TNO, Cirkelstad en EIB slaan samen met een netwerk van 36 partners en C-creators de handen ineen om dit circulair waar te maken. 

Guido Braam, circulair ondernemer in hart en nieren, deelt de geleerde lessen van enkele circulaire icoonprojecten in wording.

Guido Braam, directeur C-creators

16:45 - 17:45

Borrel